ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Прстенеста еклипса во паркот „Монумент валеј“ во Јута. Сонцето и Месечината се наредија над Земјата во редок астрономски настан – прстенеста еклипса што го замрачува небото над делови од Азија и Северна Америка, претворајќи го Сонцето кусо време во огнен прстен.
Останати галерии