ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Храм на Маите во Кукулкан, пердувеста змија и змија божество на Маите, се гледа на археолошката локација во Чичен Ица. 21 го одбележува крајот на една ера во 5.125 години стариот календар на Маите, настан кој е различно интерпретиран како крај на светот, почеток на нова ера или само добар изговор за забава
Останати галерии