ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Противпожарен авион исфрла хемиски супстанции против пожари врз куќи загрозени од пожарот Тејлор Крик во близина на Кли Елум, Вашингтон.
Останати галерии