ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Работник рачно собира цвеќе на Цветните полиња во Карлсбад, Калифорнија. Цвеќето се продава за комерцијални цели, а полињата се туристичка атракција.
Останати галерии