ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Жена храни гулаби во парк во Киев, покриен со снег.
Останати галерии