ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Големата бела пеперутка (Pieris brassicae) се наоѓа често во Европа, Азија често во обработливите земјишта, ливади и паркови. Женките несат гроздови од20 до 100 жолти јајца најчесто на култивирани растенија. Кај нас е фотографирана на падините на планината Водно, во близина на Скопје
Останати галерии