ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Војници на индиската војска изведуваат „Малкамб“ (традиционална индиска гимнастика) на дводневната воена изложба во северниот индиски град Алахабад.
Останати галерии