ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Ротирачки багер ископува јаглен во површинскиот ископ Бородински, во близина на сибирскиот град Бородино, 152 км источно од Краснојарск. Бородинскиот јагленокоп е најголем површински коп во Русија – 7 км долг и 100 метри широк – изграден од 1945 до 1949 година од затвореници во гулазите за производство на околу 20 милиони тони јаглен годишно
Останати галерии